خانه >> فروشگاه >> گوشت عمده >> گوشت منجمد

نمایش 1–12 از 21 نتیجه

خرده راسته با توپوز گوساله نر تازه

330,000 تومان375,000 تومان

جهت ثبت سفارش عمده اطلاعات تماس خود را وارد نمائید

سفارش عمده

"ضروری" indicates required fields

نام و نام خانوادگیضروری

خرده راسته با توپوز گوسفندی منجمد

برای قیمت تماس بگیرید

جهت ثبت سفارش عمده اطلاعات تماس خود را وارد نمائید

سفارش عمده

"ضروری" indicates required fields

نام و نام خانوادگیضروری

راسته با استخوان گوسفندی منجمد

برای قیمت تماس بگیرید

جهت ثبت سفارش عمده اطلاعات تماس خود را وارد نمائید

سفارش عمده

"ضروری" indicates required fields

نام و نام خانوادگیضروری

راسته شاندیزی گوسفند منجمد

برای قیمت تماس بگیرید

جهت ثبت سفارش عمده اطلاعات تماس خود را وارد نمائید

سفارش عمده

"ضروری" indicates required fields

نام و نام خانوادگیضروری

ران گوساله منجمد عمده

برای قیمت تماس بگیرید

جهت ثبت سفارش عمده اطلاعات تماس خود را وارد نمائید

سفارش عمده

"ضروری" indicates required fields

نام و نام خانوادگیضروری

ران گوسفندی منجمد

برای قیمت تماس بگیرید

جهت ثبت سفارش عمده اطلاعات تماس خود را وارد نمائید

سفارش عمده

"ضروری" indicates required fields

نام و نام خانوادگیضروری

ران مرغ با پوست منجمد عمده

برای قیمت تماس بگیرید

جهت ثبت سفارش عمده اطلاعات تماس خود را وارد نمائید

سفارش عمده

"ضروری" indicates required fields

نام و نام خانوادگیضروری

ران مرغ بدون پوست منجمد عمده

برای قیمت تماس بگیرید

جهت ثبت سفارش عمده اطلاعات تماس خود را وارد نمائید

سفارش عمده

"ضروری" indicates required fields

نام و نام خانوادگیضروری

سردست گوساله منجمد برزیلی

برای قیمت تماس بگیرید

جهت ثبت سفارش عمده اطلاعات تماس خود را وارد نمائید

سفارش عمده

"ضروری" indicates required fields

نام و نام خانوادگیضروری

شنسیل سینه مرغ منجمد عمده

برای قیمت تماس بگیرید

جهت ثبت سفارش عمده اطلاعات تماس خود را وارد نمائید

سفارش عمده

"ضروری" indicates required fields

نام و نام خانوادگیضروری

شهله گوساله منجمد

125,000 تومان

جهت ثبت سفارش عمده اطلاعات تماس خود را وارد نمائید

سفارش عمده

"ضروری" indicates required fields

نام و نام خانوادگیضروری

شهله گوسفندی منجمد عمده

برای قیمت تماس بگیرید

جهت ثبت سفارش عمده اطلاعات تماس خود را وارد نمائید

سفارش عمده

"ضروری" indicates required fields

نام و نام خانوادگیضروری

مراکز توزیع گوشت منجمد دولتی

در بسیاری از کشورها، به منظور تأمین نیازهای گوشت در جامعه، مراکز توزیع گوشت منجمد و توزیع گوشت تازه  فعالیت دارند. این مراکز عموماً به دو صورت عمده فعالیت می‌کنند:

1. تأمین گوشت از طریق کشتار روزانه در گشتارگاهای صنعتی: تأمین گوشت برای مصارف مختلف، شامل تأمین گوشت برای مصرف خانوار، صنایع غذایی، رستوران‌ها، گترینگ ها، و فروشگاه‌ها، عموماً از طریق کشتارگاه‌های صنعتی انجام می‌شود. در کشتارگاه‌های صنعتی، گاو، گوسفند، بز و دیگر حیوانات دامی کشتار می‌شوند و پس از پردازش، گوشت آن‌ها برای فروش و توزیع به بازار عرضه می‌شود.

2. فروش گوشت به عموم مردم: برخی از مراکز توزیع گوشت منجمد دولتی و مراکز توزیع گوشت تازه دولتی، فعالیت خود را در زمینه فروش گوشت به عموم مردم نیز انجام می‌دهند. در این صورت، قیمت گوشت به دلیل تأسیس این مراکز، به صورت کلی پایین‌تر از بازار عرضه می‌شود.